zondag 15 september 2013

TE KOOP:  GEGALVANISEERDE EMMERS En TOBBES van klein tot groot.

De Kleine Bazar in de Warmoesstraat was net geopend, en Cornelis Witte alias de minister timmerde aan de weg met advertenties in de Texelse Courant.


Op 14 mei 1908 adverteerde hij als volgt :

Opnieuw ontvangen:
Een mooie sorteering
Speelgoederen,
als Kruiwagens, Duwpaarden, Hobbelpaar-
den, Paardjes en Wagentjes, Houten en
IJzeren schopjes, Poppen met metalen kop,
van verschillende groote, Ledikantjes enz.
In de Kleine Bazar.
Aanbevelend,
Warmoesstraat                   C.Witte Dz.


Dit is een advertentie van 17 mei 1908:

In de Kleine Bazar  
Is ruime sorteering in
beste zware geëmailleerde
Roomemmers en Melkemmers,
In wit, grijs, blauw en marmer, van 6 tot
40 maatjes inhoud.
Geëmailleerde kook- en braadpannen
Beste KOOKSTELLEN (Haller)
van een- tot 4-pits,
Theepotten, koffiepotten en waterketels
Van verschillende grootte en kleur.
Tevens GEGALVANISEERDE EMMERS
En TOBBES van klein tot groot.
Ook verschillende soorten BLIKWERK,
Best zwaar, als Broodtrommels, Emmers,
Doofpotten, Parapluiestandaards, enz.,
 alsmede verschillende soorten HOUTWA-
REN, als boterbakken, Boterlepels, Boter-
Spanen en stempels. Tevens de echte
Deensche boterkleur, Halve en heele fles-
schen. Verder groote en kleine inmaak-
en roompotten, steenen pannen en schalen.
Matjes, Kleden en Karpetten
               van verschillende groote en prijzen.
Voorts verschillende Huishoudelijke en
Luxe-Artikelen.
Beleefd aanbevelend
Warmoesstraat.  C. Witte Dxz