Genealogie


Het trouwboekje van Cornelis en Engel-Matilda

Cornelis (de minister) en Engel Mathilda kregen tien kinderen. Ze werden allen bijgeschreven in het trouwboekje... De eerste Dirk overleed als peuter.Dezelfde (verre) voorvader en - moeder

Cornelis en Engel Mathilda stamden beiden af van Frand Watté en Pietertje Kuijper. Op onderstaande tekening kun je dat goed zien. Met dank aan Ben en Peter Hin (zwager van Piet :)) 


De kaart van Texel is van 1867, copyright Ecomare.
De foto's van Cornelis en Engel Mathilda werden gemaakt in 1953, bij hun gouden huwelijksfeest. 


Cirkeldiagrammen: Texelse families met elkaar verweven

Onderstaande cirkeldiagrammen laten in vijf ringen zien wie de voorouders zijn van de persoon in het midden: Cornelis (de minister) en zijn vrouw Engel Mathilda. De voorvaders zijn in blauw aangegeven, de (overgroot)moeders in roze. 

Als je beide cirkeldiagrammen met elkaar vergelijkt,valt op hoe sommige achternamen telkens terugkomen. De Texelse families zijn met elkaar verweven.
Cirkeldiagram Cornelis Witte (de minister)
Cirkeldiagram Engel Mathilda, echtgenote van Cornelis Witte (de minister)