donderdag 3 april 2014

Escorte van de bisschop

Tot juni 1963 maakte de bisschop van Haarlem eens in de vier/vijf jaar de oversteek naar Texel om katholieke kinderen het Heilig Vormsel toe te dienen. De Texelse Courant van 28 juni 1963 maakt daar voor de laatste keer melding van. Het was altijd een feestelijke gebeurtenis. Volgens traditie werd de bisschop ingehaald door een groep van zo’n dertig jonge mannen te paard. Elk familie die een ruiter afvaardigde bezat een sjerp, die schuin over de borst werd gedragen, en een zadeldek, die de smetteloze witte broek beschermde. Het dek was versierd met kwastjes en het bisschoppelijk wapen.
De bisschop nam met de ontvangende priesters plaats in een open rijtuig dat voor de stoet uitreed.  En zo ging het van Oudeschild naar Den Burg. Michiel Cz begeleidde de bisschop meerdere malen, zijn zoon Martien nam in 1963 de honneurs waar.

Deze foto’s van de groep ruiters zijn gemaakt in 1936.


Michiel zit links vooraan op het paard met de bles (de Bonte). Op de achtergrond de Jozefschool.
De groep poseert bij de hoek Beatrixlaan en Hollewal, met de rk kerk op de achtergrond.


Rechts: Michiel op de Bonte. Op het zadeldek staat het wapen van de bisschop. Links: Martien Mz als vaandeldrager in 1963