zondag 15 september 2013

Drie Witte’s die zich minister mochten noemen

Niet alleen de Texelse Cornelis Witte werd minister genoemd. Wie zoekt op internet vindt er nog twee.

Minister onder de tsaar
De Russische graaf Sergei Witte (1849 – 1915) staat te boek als een zeer invloedrijk beleidsmaker in de regeringen van de laatste twee tsaren. In de jaren ’80 van de 19e eeuw, waarin de Witte’s op Texel geld en goederen verloren in de landbouwcrisis, rijst zijn ster in de Russische spoorwegindustrie en in de regering. In 1892 wordt hij benoemd tot minister van Financiën, wat hij elf jaar blijft. Gedurende die jaren zet hij vaart achter de bouw van de Trans-Siberië spoorlijn. Ook stimuleert hij de opleiding van spoorwegpersoneel. Zijn hoogste ambtelijke functie was die van voorzitter van de raad van ministers van Rusland onder tsaar Nicolaas II.
De graaf stamde af van Duitse Lutheranen (oorspronkelijk Nederlands) die in de Baltische staten leefden (Estland, Letland en Litouwen).

KVP-minister in jaren vijftig
Een andere Witte die het tot minister schopte was Herman Bernard Jan Witte (geboren in Harlingen in 1909). Deze Witte was van oorsprong waterstaatkundig ingenieur en directeur van gemeentewerken in Bergen op Zoom. Direct na de 2e Wereldoorlog werd hij er burgemeester. Hij was KVP-minister van Volkshuisvesting in de jaren vijftig, en nog eens kort in de jaren zestig. Daarna werd hij burgemeester van Eindhoven.

Minister van potten en pannen
De derde ‘minister’ is de onze. Cornelis Dirkzn Witte werd zijn hele volwassen leven met deze bijnaam aangeduid. Er zijn verschillende verhalen in omloop over het ontstaan van deze toch lang niet slechte bijnaam. Algehele strekking: Cornelis verdiende zijn bijnaam door zijn voorkomen en dankbaar geaccepteerde schrijfvaardigheid.