woensdag 11 september 2013

‘Oude tied’ in Den Hoorn

Vanaf 1909 hield Nederland voor het eerst in de geschiedenis een gezamenlijke tijdszone aan: de Amsterdamse tijd. In 1940 werd dit onder invloed van de bezetters veranderd in de Midden Europese tijd. In beide tijdstelsels was sprake van het verzetten van de klok in de zomer. In het stelsel vóór 1940[1] werden daarvoor echter verschillende regels toegepast[2]; er was nog ruimte voor een soort ‘eigen invulling’.

Zo hielden ze aan Den Hoorn gewoon vast aan de ‘oude tied’ – ze behielden de wintertijd als andere dorpen op het eiland overgingen op zomertijd. Het kón; dorpen waren toen op zichzelf staande gemeenschappen, die niet op dagelijkse voet rekening met elkaar hoefden te houden. Den Burg en De Koog gebruikten in ieder geval de zomertijd, aldus oudere Texelaars die we erover spraken. Neef Frans Barhorst en Piet Michielz. weten van Den Hoorn. Frans denkt dat de Hoornders geen boodschap hadden aan het tijdverschil vanwege het boerenbedrijf.  Z’n vrouw Vroon wijt het aan eigenwijze boeren: ‘aan die zomertijd doen we niet mee’. Wie van het buitengebied – qua klok - nog bij Den Hoorn hoorde en wie niet, was vaag. Michiel woonde door de week bij zijn tante Kee op Martinushoeve, maar was juist op zondag bij zijn ouders in Den Burg. Daardoor had hij in ieder geval op zijn vrije dag minder tijd te besteden met zijn verkering, vanwege dat vermaledijde tijdverschil. Ook vader Cornelis en zijn ventende zoons moesten er rekening mee houden. Als je niet oppaste, kwam je net binnen bij het middag- of avondeten en dat hoorde natuurlijk niet.

[1] Vanaf 1916
[2] Wikipedia